Dagalifjellets Vel
 
Nyheter

Link til Vær og Føremelding

Link til Været

Hvorfor medlem! 
Hytteeiere, grunneiere og andre interesserte kan bli medlem av Dagalifjellets Vel, som arbeider til allment beste for området og dets brukere. Velet disponerer fiskevann, støtter ski- og løypearbeidet og utgir oversikter over underleverandører av diverse tjenester i Uvdal.

Innmelding!
Kontigenten er kr. 500,- og ber om at man ved innbetaling passer på å påføre navn og adresse.  Kontigenten betales til Dagalifjellets Vel v/ Kasserer Kåre Hansen, Solerødvn. 193 Adal, 3185 Skoppum. Bankkonto: 2291.67.50807

Formannen har ordet
28. juni 2001
Stadig flere brukere på Dagalifjell!

Såvel sommer som vinter øker trafikken til Dagalifjell. I økende grad brukes hyttene på hverdager og helg. Mange ferdes også i fjellet store deler av sommerferie og jul og nyttårshelg. Bedrifter og privatpersoner besøker hotellbedriftene, og nye hyttetomter legges ut for salg.

Behovene i området har over årene endret seg. I dag har de fleste strøm og vann og bilvei omtrent til døra. Løypenettet er utvidet, men oppleves fortsatt for knapt i belastede perioder, midtuke og til og fra enkelte hyttefelt. Sommerstiene er merket og badeplassene oftere besøkt.

Kartet over området er snart foreldet (enda det bare er få år siden vi fikk det oppdatert).

Økt tilstrømning stiller nye krav til forvaltning av fellesskapets interesser. I økt grad ivaretar hytteforeninger de lokale behovene for vei, søppelhåndtering og liknende.

Dagalifjellets vel representerer felleskapets interesser og søker å ivereta kommunens, grunneiernes, hytteforeningenes, hytte-eiernes og bedriftenes behov. I dag går hoveddelen av budsjettet til løypekjøring og fiske.

Organisering av oppgaver og økonomi står på dagsorden idet nye grupperinger og brukere til dels overlapper og til dels underdekker oppgavene i dag. Dagalifjellets Vel arbeider for å bidra til tydeligere grenseoppgang og bedre informasjon nytteverdi for alle brukerne.

Styreleder vil presentere Dagalifjellets Vel's strategi på årsmøtet langfredag kl 1400 (Vasstulan).

Tina E Deinoff

Firmainfo

Kontakt formannen:

 

Dagalifjellets Vel