Dagalifjellets Vel
 
Nyheter

Link til Vær og Føremelding

Link til Været

Hvorfor medlem! 
Hytteeiere, grunneiere og andre interesserte kan bli medlem av Dagalifjellets Vel, som arbeider til allment beste for området og dets brukere. Velet disponerer fiskevann, støtter ski- og løypearbeidet og utgir oversikter over underleverandører av diverse tjenester i Uvdal.

Innmelding!
Kontigenten er kr. 500,- og ber om at man ved innbetaling passer på å påføre navn og adresse.  Kontigenten betales til Dagalifjellets Vel v/ Kasserer Kåre Hansen, Solerødvn. 193 Adal, 3185 Skoppum. Bankkonto: 2291.67.50807

Informasjon til medlemmene
28. juni 2001

Sommeren er nå et faktum på Dagalifjellet, selv om det  fortsatt er deler av fjellet hvor bjørkene ikke er ferdig utsprunget. Det er stort sett tørt og fint i stinettet vårt. Den gode fjellvandrer kan fortsatt få oppleve snøflekker i fjellet.

2. Buskerud Fylkeskommune har bevilget inntil kr 500.000,- til vann og avløp til Nørstebølia. Det betyr trolig at fremføring av vann/avløp starter i løpet av høsten.
 
3.Numedalsruta(sykkelruta fra Geilo til Larvik) er merket av Statens veivesen og går igjennom Smådøl.
 
4. Det er sykkelutleie på bedriftene Torsetlia og Vasstulan. Torsetlia kan på bestilling også levere sykler til grupper.
 
5. Dagalifjellets vel gratulerer Drammen og Omegn Turistforening med nyåpnet selvbetjent hytte i Smødøl. Hytta ligger ved Dusehesten. Nøkkel til hytta kan lånes/leies fra Torsetlia.
Hytta er håndlaftet er er blitt et syn for øyet.
 
 
6. Vann og avløp Vasstulan-Torsetlia. Som kjent har prosessen startet. Vi registrerer at det er et ønske fra brukerne om en eller annen form for vann og avløp. Samtidig vet vi at flere av våre medlemmer har ønske om en rask løsning. Det kan være hensiktsmessig med en kombinasjon av flere løsninger. Det er både samfunns og miljømessig riktig å gripe ballen nå. Vi registrerer samtidig at Nore og Uvdal kommune er noe skeptisk til prosjektet. Dagalifjellets Vel anbefaler at både den administrative og politiske ledelsen gjør raske grep.
 
7. Fiske: Vellet disponerer fortsatt Øvre og Nedre Løytetjønn, Fyrestjønn, Kroktjønn og Løytetjønni.
Vellets medlemmer fisker fritt i vannene. Fiskekort for Numedalslågen og Vellets fiskevann fåes kjøpt på Bedriftene.
 
8. Det blir i løpet av sommeren/høsten nye bensin pumper ved s-laget overst i Uvdal.
Det blir trolig kortsystem. For nærmere informasjon ta kontakt med s-laget.
Firmainfo

Kontakt formannen:

 

Dagalifjellets Vel