Dagalifjellets Vel
 
Nyheter

Link til Vær og Føremelding

Link til Været

Hvorfor medlem! 
Hytteeiere, grunneiere og andre interesserte kan bli medlem av Dagalifjellets Vel, som arbeider til allment beste for området og dets brukere. Velet disponerer fiskevann, støtter ski- og løypearbeidet og utgir oversikter over underleverandører av diverse tjenester i Uvdal.

Innmelding!
Kontigenten er kr. 500,- og ber om at man ved innbetaling passer på å påføre navn og adresse.  Kontigenten betales til Dagalifjellets Vel v/ Kasserer Kåre Hansen, Solerødvn. 193 Adal, 3185 Skoppum. Bankkonto: 2291.67.50807

Langfredag er det åpent møte om kommuneplanen på Vasstulan
10. april 2001

Kommuneplanlegger Grete Blørstad inviterer i samarbeid med Velforeningen på Dagalifjellet til åpent møte om den langsiktige delen av kommuneplanen. Møtet starter kl 14.00, kaffeservering fra kl 13.30. På dette møtet om kommuneplanen, som er et av syv rundt om i kommunen, vil det bli fokusert på fritidsbeboeren eller hytteinnbyggeren. Møt fram, bli orientert om arbeidet med kommuneplanen og si din mening om saken!! Les mer på Nore og Uvdal kommune

 
Firmainfo

Kontakt formannen:

 

Dagalifjellets Vel