Dagalifjellets Vel
 
Nyheter

Link til Vær og Føremelding

Link til Været

Hvorfor medlem! 
Hytteeiere, grunneiere og andre interesserte kan bli medlem av Dagalifjellets Vel, som arbeider til allment beste for området og dets brukere. Velet disponerer fiskevann, støtter ski- og løypearbeidet og utgir oversikter over underleverandører av diverse tjenester i Uvdal.

Innmelding!
Kontigenten er kr. 500,- og ber om at man ved innbetaling passer på å påføre navn og adresse.  Kontigenten betales til Dagalifjellets Vel v/ Kasserer Kåre Hansen, Solerødvn. 193 Adal, 3185 Skoppum. Bankkonto: 2291.67.50807

Henting av kart
19. juli 2006
 
Enkeltmedlemmer av Dagalifjellets vel kan kvittere ut kart over Dagalifjell-regionen, på Torsetlia fra 1.8 2006.
 
Kartet er en service fra Dagalifjellets vel, til våre fullt betalende medlemmer. Det kan kviteres ut ett kart pr.hytte.
 
Det ligger liste over betalende medlemmer på Torsetlia
 
Firmainfo

Kontakt formannen:

 

Dagalifjellets Vel