Dagalifjellets Vel
 
Nyheter

Link til Vær og Føremelding

Link til Været

Hvorfor medlem! 
Hytteeiere, grunneiere og andre interesserte kan bli medlem av Dagalifjellets Vel, som arbeider til allment beste for området og dets brukere. Velet disponerer fiskevann, støtter ski- og løypearbeidet og utgir oversikter over underleverandører av diverse tjenester i Uvdal.

Innmelding!
Kontigenten er kr. 500,- og ber om at man ved innbetaling passer på å påføre navn og adresse.  Kontigenten betales til Dagalifjellets Vel v/ Kasserer Kåre Hansen, Solerødvn. 193 Adal, 3185 Skoppum. Bankkonto: 2291.67.50807

Revidert regnskap 2005
31. mars 2006
 

Revidert regnskap for Dagalifjellets Vel 2005

                       

Revidert regnskap vil foreligge på vellets internettsider, www.dagalifjellets-vel.no

dagene før årsmøtet og vil også bli utdelt på årsmøtet.

 

Resultatregnskap 2005

Driftsinntekter

Medlemskontingent 2005   1                              21 500,00

Nørstebølia Hytteforening, løpekjøring               6 600,00

Ulvdal Hyttegrend, løpekjøring                          13 500,00

Bergli Vel, løpekjøring                                                 0,00

Slåtteliseter, løpekjøring                                       6 300,00

Vestlia Vel, løpekjøring                                      15 000,00

Inntekter fiskevann                                                 4 688,00

Sum Driftsinntekter                                           167 588,00

 

Driftskostnader

Utsendelse høstbrev                                                       0,00

Drift av vellets internettsider                                 1 675,00

Porto                                                                             18,00

Leie av fiskevann                                                 13 500,00

Innkjøp av fjellaure                                                8 437,50

Premier fiskekonkurranse                                             0,00

Gaver                                                                         209,00

Løypekjøring 2005                                            110 000,00

Kart                                                                       40 000,00

Styremøter                                                                      0,00

Sum Driftskostnader                                          173 839,50

DRIFTSRESULTAT                                             -6 251,50

 

Finansposter

Renteinntekter                                                        3 413,27

Renteutgifter og gebyrer                                           175,00

Sum Finansposter                                                   3 238,27

 

ÅRSRESULTAT                  -                                  3 013,23

 

Eiendeler

Omløpsmidler

Kundefordringer                                                     2 344,00

Sparebank 1 Kongsberg                                       11 427,62

Nes Prestegjelds Spareb. (drift)                           48 624,67

Nes Prestegjelds Spareb. (spar)                         153 314,00

Sum Omløpsmidler                                           215 710,29

 

Sum Eiendeler                                                   215 710,29

 

 

Gjeld og Egenkapital

Egenkapital                                                        209 723,52

Årsresultat (opptjent egenkapital)                       -3 013,23

Sum Egenkapital                                               206 710,29

 

Korsiktig Gjeld                                                     9 000,00

Sum Korsiktig Gjeld                                             9 000,00

 

Sum gjeld og egenkapital                                 215 710,29

 
Firmainfo

Kontakt formannen:

 

Dagalifjellets Vel