Dagalifjellets Vel
 
Nyheter

Link til Vær og Føremelding

Link til Været

Hvorfor medlem! 
Hytteeiere, grunneiere og andre interesserte kan bli medlem av Dagalifjellets Vel, som arbeider til allment beste for området og dets brukere. Velet disponerer fiskevann, støtter ski- og løypearbeidet og utgir oversikter over underleverandører av diverse tjenester i Uvdal.

Innmelding!
Kontigenten er kr. 500,- og ber om at man ved innbetaling passer på å påføre navn og adresse.  Kontigenten betales til Dagalifjellets Vel v/ Kasserer Kåre Hansen, Solerødvn. 193 Adal, 3185 Skoppum. Bankkonto: 2291.67.50807

Inkalling årsmøte 2006
30. mars 2006

Innkalling til ordinært årsmøte i Dagalifjellets Vel

fredag 14. april 2006 kl. 14.00.

Herved innkalles medlemmer av Dagalifjellets Vel til ordinært årsmøte på

Vasstulan Høyfjellseter fredag 14. april 2006 kl. 14.00.

Dagsorden for årsmøte:

1. Åpning av årsmøte.

2. Valg av møteleder og referent.

3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Styrets årsberetning og regnskap.

5. Vedtektsendringer.

6. Valg av styre, revisor og valgkomite.

7. Behandling av eventuelle innkomne forslag.

8. Orientering om aktuelle saker

Vi er takknemlig for medlemmenes snarlige innbetaling av kontingenten for 2006 fordi

vi trenger midler til å ivareta medlemmenes interesser bl.a. ved løypekjøring, leie av

fiskevann og utsetting av fisk.

Vel møtt!

Dagalifjellets Vel

Styret

Medlemskort Dagalifjellets Vel 2006

Betalt kontingent gjelder som fiskekort 2006

500,-

Dagalifjellets Vel

v/ Kasserer Kåre Hansen

Solerødveien 193

3185 Skoppum

2351 69 05468 500

Medlemskontingent Dagalifjellets Vel 2006

NB! Husk og fyll inn gårdsnr., bruksnr. og festenr. for enklere registrering

av innbetaling, dette gjelder også ved betaling elektronisk.

15.04.2006

Gårdsnr.: Bruksnr.: Festenr.:

 
Firmainfo

Kontakt formannen:

 

Dagalifjellets Vel