Dagalifjellets Vel
 
Nyheter

Link til Vær og Føremelding

Link til Været

Hvorfor medlem! 
Hytteeiere, grunneiere og andre interesserte kan bli medlem av Dagalifjellets Vel, som arbeider til allment beste for området og dets brukere. Velet disponerer fiskevann, støtter ski- og løypearbeidet og utgir oversikter over underleverandører av diverse tjenester i Uvdal.

Innmelding!
Kontigenten er kr. 500,- og ber om at man ved innbetaling passer på å påføre navn og adresse.  Kontigenten betales til Dagalifjellets Vel v/ Kasserer Kåre Hansen, Solerødvn. 193 Adal, 3185 Skoppum. Bankkonto: 2291.67.50807

Syrets årsberetning 05/06
30. mars 2006

Kjære medlemmer av Dagalifjellets Vel!

Styrets beretning 4.4.2005 – 14.4.2006

Styret i Dagalifjellets Vel har i denne perioden bestått av 10 medlemmer hvorav hytteforeningenes

representasjon har økt: Tina E Deinoff (styreleder), Tore Bergum (nestleder), Kåre Hansen (kasserer) og

styremedlemmene Birger Svensson, Reino Skjøtskift (styremedlem og løypekomité) Geir Johansen, Urda

Ljøterud, Nine Stavnes Nilsen, Knut Marcussen, Trond Mæhlum.

Styret har i perioden hatt 4 styremøter samt arbeidsmøter i ulike saker. De viktigste initiativene styret har

tatt i perioden er:

• Arbeidsgruppe for bedring av løypenett og budsjett

• Arbeidsgruppe for kartutvikling

• Arbeidsgruppe for organisering av økonomi og samarbeid

• Arbeidsgruppe for fiske

Oppgradering av kart har vært en prioritert oppgave i 2005/2006. Kartet nærmer seg ferdigstillelse og

vil bli sendt til alle betalende medlemmer i løpet av våren. Kartet vil også bli lagt ut for salg på hotellbedriftene

og i utvalgte butikker.

Arbeidsgruppe for fiske har sommer/høst 2005 satt ut fisk i vellets fiskevann.

Vedlagt finner du regnskap og balanse for 2005 der det framgår at forhøyet medlemskontingent har

gått til forbedret løypenett. Det har i tillegg vært møter med hytteforeningene for å etablere en felles

økonomimodell for lokale oppgaver, løypekjøring og andre fellesoppgaver. Dagalifjellets Vels

Løypekomite har videre i sitt arbeid i Løypelaget bidratt til å definere framtidige behov for finansiering av

løypekjøring. Medlemstallet er pr 31.12.2005 er 253 betalende medlemmer.

Styret fortsetter en langsiktig strategi for å sikre en økonomisk bærekraftig foredling og forvaltning av

fellesskapets behov i framtiden.

Velets styre ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte fredag 14. april på Vasstulan

Høyfjellseter kl. 14.00.

Dagalifjellets Vel

Styret

www.dagalifjellets-vel.no

 
Firmainfo

Kontakt formannen:

 

Dagalifjellets Vel