Dagalifjellets Vel
 
Nyheter

Link til Vær og Føremelding

Link til Været

Hvorfor medlem! 
Hytteeiere, grunneiere og andre interesserte kan bli medlem av Dagalifjellets Vel, som arbeider til allment beste for området og dets brukere. Velet disponerer fiskevann, støtter ski- og løypearbeidet og utgir oversikter over underleverandører av diverse tjenester i Uvdal.

Innmelding!
Kontigenten er kr. 500,- og ber om at man ved innbetaling passer på å påføre navn og adresse.  Kontigenten betales til Dagalifjellets Vel v/ Kasserer Kåre Hansen, Solerødvn. 193 Adal, 3185 Skoppum. Bankkonto: 2291.67.50807

Styret i Dagalifjellets Vel
17. mars 2001

Her er en presentasjon av styret i Dagalifjellets Vel.

 

Styret i Dagalifjellets Vel 200372004

Formann:                     Tina Eriksen Deinoff      Tlf. a     6393 9700

                                    Mellomfjellet 41             Tlf. p     6393 9307

                                    2022 Gjerdrum               mob.     9507 0599

 

Viseformann                  Tore Bergum                    tlf.p.     66 90 54 25

                                    Trettestykket 70               tlf. a.   22 88 95 00

                                    1374 BORGEN                mob.    90 12 44 90

 

Kasserer                       Kåre Hansen                     p        3308 1186

                                    Solerødv. 193 Adal          

                                    3185 SKOPPUM              mob.    9155 3166

 

Styremedlem                Jon Alvsaker                      p        32 73 66 55

                                   Madam Poppes vei 17        a         32 72 50 05

                                   3600 KONGSBERG           f          32 74 50 01

 

Styremedlem                Reino Skjøtskift                 p         32 74 37 90

Torsetlia                           a         32 74 36 81

3632 UVDAL                     f          32 74 38 03

                                        mob    90 17 89 27

 

Styremedlem                Birger Svensson               p         32 83 81 28

                                   Postboks 294                   a         32 80 79 80

                                   3001 DRAMMEN              faks     32 80 79 70

 

Styremedlem                Geir Johansen                  p       6495 9351

                                   Gartnerv. 5                       a       2298 8989

                                   1555 SON                       mob.  9010 4059

 

Styremedlem                Geir Nørstebø                   p      32 74 38 38

3632 UVDAL


 

Valgkomite:

Ole Jacob Libæk

Lars P. Fasting

Firmainfo

Kontakt formannen:

 

Dagalifjellets Vel