Dagalifjellets Vel
 
Nyheter

Link til Vær og Føremelding

Link til Været

Hvorfor medlem! 
Hytteeiere, grunneiere og andre interesserte kan bli medlem av Dagalifjellets Vel, som arbeider til allment beste for området og dets brukere. Velet disponerer fiskevann, støtter ski- og løypearbeidet og utgir oversikter over underleverandører av diverse tjenester i Uvdal.

Innmelding!
Kontigenten er kr. 500,- og ber om at man ved innbetaling passer på å påføre navn og adresse.  Kontigenten betales til Dagalifjellets Vel v/ Kasserer Kåre Hansen, Solerødvn. 193 Adal, 3185 Skoppum. Bankkonto: 2291.67.50807

Aktivitetstilbud
17. mars 2001

Du kan gå 9 mil li øyper på Dagalifjell. Løypene er godt merket, og du finner løypekart på hotellbedriftene.

Skisesongen er ennå ikke helt over. Hvis du ønsker å gå i løyper, finner du lgodt merkede traséer på vest- og østsiden av riksvei 40. Vil du heller gå utenom sporene, er det fine områder i nærmest alle retninger. En morsom og "barnevennlig" nedover-variant er å stå i løypene fra Feten seter gjennom skogen til Dagali Skisenter. Du finner løype opp igjen fra Lågen ned mot Dagali Hotell, eller du kan ta bussen fra skitrekket.

 

Firmainfo

Kontakt formannen:

 

Dagalifjellets Vel