Dagalifjellets Vel
 
Nyheter

Link til Vær og Føremelding

Link til Været

Hvorfor medlem! 
Hytteeiere, grunneiere og andre interesserte kan bli medlem av Dagalifjellets Vel, som arbeider til allment beste for området og dets brukere. Velet disponerer fiskevann, støtter ski- og løypearbeidet og utgir oversikter over underleverandører av diverse tjenester i Uvdal.

Innmelding!
Kontigenten er kr. 500,- og ber om at man ved innbetaling passer på å påføre navn og adresse.  Kontigenten betales til Dagalifjellets Vel v/ Kasserer Kåre Hansen, Solerødvn. 193 Adal, 3185 Skoppum. Bankkonto: 2291.67.50807

Fiske
17. mars 2001
Fiskekort eller fritt fiske under 16 år og som Vel-medlem i flere flotte fiskevann!

Det ble også sommeren 2003 satt ut en god del fisk i de vannene Velet leier og det er også denne sommeren rapportert om bra fangst. Største registrerte ørret tatt sommeren 2003 ble veid til 900 gram.

Vinneren av årets fiskekonkurranse ble: Trygve Kristiansen, Damv. 40, 3121 Tønsberg. VI GRATULERER! Premie utdeles på årsmøtet langfredag.

Som vel-medlem har du fri adgang til å fiske i flere vann på vestsiden av riksvei 40:

N Kroktjønn

Løytetjønni

Fyrrestjønn

Skitt fiske!

Firmainfo

Kontakt formannen:

 

Dagalifjellets Vel