Dagalifjellets Vel
 
Nyheter

Link til Vær og Føremelding

Link til Været

Hvorfor medlem! 
Hytteeiere, grunneiere og andre interesserte kan bli medlem av Dagalifjellets Vel, som arbeider til allment beste for området og dets brukere. Velet disponerer fiskevann, støtter ski- og løypearbeidet og utgir oversikter over underleverandører av diverse tjenester i Uvdal.

Innmelding!
Kontigenten er kr. 500,- og ber om at man ved innbetaling passer på å påføre navn og adresse.  Kontigenten betales til Dagalifjellets Vel v/ Kasserer Kåre Hansen, Solerødvn. 193 Adal, 3185 Skoppum. Bankkonto: 2291.67.50807

Kommuneplanen for Nore og Uvdal
17. mars 2001

Nore og Uvdal kommune er inne i den avsluttende behandlingen av kommuneplanen

Det ser ut til at kommunen vil gå inn for å opprettholde det eksisterende sti- og løypenettet på Dagalifjell slik Velet hele tiden har gått inn for. Dette vil i så fall innebære at det tidligere forslaget om å avvikle betydelige deler av løypenettet særlig på vestsiden av RV 40 etter en rekke protester er forlatt.

Firmainfo

Kontakt formannen:

 

Dagalifjellets Vel