Dagalifjellets Vel
 
Nyheter

Link til Vær og Føremelding

Link til Været

Hvorfor medlem! 
Hytteeiere, grunneiere og andre interesserte kan bli medlem av Dagalifjellets Vel, som arbeider til allment beste for området og dets brukere. Velet disponerer fiskevann, støtter ski- og løypearbeidet og utgir oversikter over underleverandører av diverse tjenester i Uvdal.

Innmelding!
Kontigenten er kr. 500,- og ber om at man ved innbetaling passer på å påføre navn og adresse.  Kontigenten betales til Dagalifjellets Vel v/ Kasserer Kåre Hansen, Solerødvn. 193 Adal, 3185 Skoppum. Bankkonto: 2291.67.50807

Renovasjon
17. mars 2001

En av årsakene til den betydelige renovasjonsavgiften vi fikk i år 2000 er at kommunen har fått større utgifter til søppeltømming

Dette som følge av at en del av hytteeiere benytter søppelbodene til å sette fra seg kjøleskap, komfyrer, Tv- apparater, dører, vinduer m.v Søppelbodene er beregnet på husholdningsavfall og hytteeierne oppfordres til å levere annet avfall på kommunens søppelplass. Informasjon om åpningstider m.m  kan fås ved henvendelse til teknisk etat, Birger Deinboll.

Firmainfo

Kontakt formannen:

 

Dagalifjellets Vel