Dagalifjellets Vel
 
Nyheter

Link til Vær og Føremelding

Link til Været

Hvorfor medlem! 
Hytteeiere, grunneiere og andre interesserte kan bli medlem av Dagalifjellets Vel, som arbeider til allment beste for området og dets brukere. Velet disponerer fiskevann, støtter ski- og løypearbeidet og utgir oversikter over underleverandører av diverse tjenester i Uvdal.

Innmelding!
Kontigenten er kr. 500,- og ber om at man ved innbetaling passer på å påføre navn og adresse.  Kontigenten betales til Dagalifjellets Vel v/ Kasserer Kåre Hansen, Solerødvn. 193 Adal, 3185 Skoppum. Bankkonto: 2291.67.50807

Plan for vann og avløp Vasstulan - Torsetlia
17. mars 2001

Nore og Uvdal kommune arbeider med et forprosjekt for mulig anlegg av vann- og avløps- anlegg på strekningen Vasstulan - Torsetlia

Det var stor oppslutning om den spørreundersøkelsen som ble gjennomført blant hytteeierne i våres. Det ser imidlertid ut til at kommunens administrasjon har en avventende holdning til gjennomføring av planene og det hele ser noe usikkert ut i øyeblikket. Styret i Velet holder god kontakt med kommunen også i denne saken. Finansieringen og gjennomføringen vil imidlertid avhenge av oppslutningen fra hytteeiernes side. Et slikt anlegg vil være meget positivt for miljøet.

Firmainfo

Kontakt formannen:

 

Dagalifjellets Vel