Dagalifjellets Vel
 
Nyheter

Link til Vær og Føremelding

Link til Været

Hvorfor medlem! 
Hytteeiere, grunneiere og andre interesserte kan bli medlem av Dagalifjellets Vel, som arbeider til allment beste for området og dets brukere. Velet disponerer fiskevann, støtter ski- og løypearbeidet og utgir oversikter over underleverandører av diverse tjenester i Uvdal.

Innmelding!
Kontigenten er kr. 500,- og ber om at man ved innbetaling passer på å påføre navn og adresse.  Kontigenten betales til Dagalifjellets Vel v/ Kasserer Kåre Hansen, Solerødvn. 193 Adal, 3185 Skoppum. Bankkonto: 2291.67.50807

Kontigent 2000
17. mars 2001

Dessverre er det fremdeles noen av medlemmene som ikke har betalt kontingenten for 2000

Vi minner om dette og ber om omgående innbetaling kr. 300,- og ber om at man ved innbetaling passer på å påføre navn og adresse. De som har forlagt giroblanketten som ble sendt ut tidligere, kan betale kontingenten til Dagalifjellets Vel v/ kasserer Morten Eriksen Deinhoff
Str. Ihlens veg 23 B, 2010 STRØMMEN bankkonto: 2291.67.50807

Firmainfo

Kontakt formannen:

 

Dagalifjellets Vel