Dagalifjellets Vel
 
Nyheter

Link til Vær og Føremelding

Link til Været

Hvorfor medlem! 
Hytteeiere, grunneiere og andre interesserte kan bli medlem av Dagalifjellets Vel, som arbeider til allment beste for området og dets brukere. Velet disponerer fiskevann, støtter ski- og løypearbeidet og utgir oversikter over underleverandører av diverse tjenester i Uvdal.

Innmelding!
Kontigenten er kr. 500,- og ber om at man ved innbetaling passer på å påføre navn og adresse.  Kontigenten betales til Dagalifjellets Vel v/ Kasserer Kåre Hansen, Solerødvn. 193 Adal, 3185 Skoppum. Bankkonto: 2291.67.50807

Helikoptersaken
17. mars 2001

Norsk Helikopterskole AS som er stasjonert på Jarlsberg flyplass ved Tønsberg søkte sommeren 1999 om å få tillatelse til å etablere seg på Geilo Lufthavn, Dagali

De ønsket å foreta skoleflyging inntil 100 dager pr. år med landings og treningsområder bl.a. på Dagali. Velet protesterte sammen  med en rekke enkeltpersoner og organisasjoner mot denne etablering, som vi mener vil være svært sjenerende for friluftsfolket. Bl.a. grunnet de innkomne protester gav Hol kommune tillatelse til etablering, men slik at antall øvingsdager ble begrenset til 15 pr. år. Dette vedtaket ble av flere berørte påklaget til Fylkesmannen i Buskerud, som i vedtaket av 10/11-2000 har opprettholdt Hol kommunes vedtak i saken.

Firmainfo

Kontakt formannen:

 

Dagalifjellets Vel