Dagalifjellets Vel
 
Nyheter

Link til Vær og Føremelding

Link til Været

Hvorfor medlem! 
Hytteeiere, grunneiere og andre interesserte kan bli medlem av Dagalifjellets Vel, som arbeider til allment beste for området og dets brukere. Velet disponerer fiskevann, støtter ski- og løypearbeidet og utgir oversikter over underleverandører av diverse tjenester i Uvdal.

Innmelding!
Kontigenten er kr. 500,- og ber om at man ved innbetaling passer på å påføre navn og adresse.  Kontigenten betales til Dagalifjellets Vel v/ Kasserer Kåre Hansen, Solerødvn. 193 Adal, 3185 Skoppum. Bankkonto: 2291.67.50807

Bidragsytere til Dagalifjell Løypelag
20. mars 2005
Oversikt over bidragsytere til Dagalifjell Løypelag.
Listen er ajouført pr. 01.03.05.

 

Oversikt over bidragsytere til Dagalifjell Løypelag.

 

Nore og Uvdal kommune                                180.000,-

Nørstebø og sønn eiendom                                2.500,-

Nørstebø og sønn                                             2.500,-

Halvard Glesne                                                 2.000,-

Uvdal Trelast                                                   2.500,-

Uvdal Snekker og Maskin as                             1.000,-

Uvdal Skisport                                                  1.000,-

Uvdal Regnskapsservice as                               1.000,-

Uvdal El service                                               1.000,-

Uvdal Bygg og Hytteomsetning                         1.000,-

Uvdal Utvikling                                                5.000,-

A.G elektro                                                     1.000,-

Rørsenteret Rødberg                                       2.500,-

Numedal Innstalasjon                                      1.000,-

Leif H.Halstensgaard                                      1.000,-

Fjellservice Uvdal                                           5.000,-

Brostrud Pensjonat/ Torbjørn Haugen              5.000,-

Dagalifjellets vel                                         120.000,-

Torsetlia Fjellstue                                         25.000,-

Vasstulan Høyfjellsseter as                          25.000,-


Listen er ajouført pr. 01.03.05.

 

Med Vennlig Hilsen

Nils Vøllo

Dagalifjell Løypelag

Firmainfo

Kontakt formannen:

 

Dagalifjellets Vel