Dagalifjellets Vel
 
Nyheter

Link til Vær og Føremelding

Link til Været

Hvorfor medlem! 
Hytteeiere, grunneiere og andre interesserte kan bli medlem av Dagalifjellets Vel, som arbeider til allment beste for området og dets brukere. Velet disponerer fiskevann, støtter ski- og løypearbeidet og utgir oversikter over underleverandører av diverse tjenester i Uvdal.

Innmelding!
Kontigenten er kr. 500,- og ber om at man ved innbetaling passer på å påføre navn og adresse.  Kontigenten betales til Dagalifjellets Vel v/ Kasserer Kåre Hansen, Solerødvn. 193 Adal, 3185 Skoppum. Bankkonto: 2291.67.50807

Årsmøte i Dagalifjellets Vel
17. mars 2005
Det innkalles til ordinært årsmøte i Dagalifjellets Vel fredag 25.mars 2005 kl. 14.00 på Vasstulan Høyfjellseter. Her finner du: Styrets beretning, Innkalling til årsmøte og Regnskap 
 
Firmainfo

Kontakt formannen:

 

Dagalifjellets Vel