Dagalifjellets Vel
 
Nyheter

Link til Vær og Føremelding

Link til Været

Hvorfor medlem! 
Hytteeiere, grunneiere og andre interesserte kan bli medlem av Dagalifjellets Vel, som arbeider til allment beste for området og dets brukere. Velet disponerer fiskevann, støtter ski- og løypearbeidet og utgir oversikter over underleverandører av diverse tjenester i Uvdal.

Innmelding!
Kontigenten er kr. 500,- og ber om at man ved innbetaling passer på å påføre navn og adresse.  Kontigenten betales til Dagalifjellets Vel v/ Kasserer Kåre Hansen, Solerødvn. 193 Adal, 3185 Skoppum. Bankkonto: 2291.67.50807

Informasjon fra Dagali Skisenter A/S, november 2004.
11. november 2004
Styret i Dagali Skisenter a/s vil med dette informere om utviklingen i senteret frem til nå.
 

Senteret har utviklet seg bra, og fremstår som et veldrevet skisenter, med de fleste servicefunksjoner. Det er også det eneste senteret i Dagali/Uvdal området som har åpent 7 dager i uken. (De fleste større investeringer er betalt kontant)

Videre så har senteret fått utviklet sitt eget ONLINE BOOKING system, for salg av billetter. Det betyr at det er mulig å få kjøpt og betalt billetter over www.dagaliskisenter.no.

For våre hyttegjester tilbyr vi nå 20 % rabatt på sesong kort, hvis man bestiller før 10.12.2004, og over www.dagaliskisenter.no.

Snowboardfolket har også fått sin arena. Med mange nye overraskelser for store og små. Senteret har utviklet barneområdet, større plass og enda bedre sikkerhet. Transporten fra Seterdalen til skisenteret med beltevogn, vil også fungere i vinter.(bestilling)

På grunn av høye driftskostnader på tråkking av skiløyper (bortoverski), vil Skisenteret gi Dagali Vel drahjelp til mobilisering av resurser. Se www.dagaliskisenter.no. Har du ikke av en eller annen grunn skiløyper tidlig på året, så besøk Dagalifjellet, som har oppkjørte skiløyper fra før jul.

Vi håper at dere får brukt hytta mye i vinter.  Samtidig vil vi minne om å bestille grunneier tjenester tidlig, og at det er kun en hoved vinterferie uke i 2005 (uke 8).

Det legges ut tomter for salg ved senteret, og vi åpner som vanlig 26.12.2004.

Mvh
Styret

Arne Ryen- Holmsen                 Reino Skjøtskift                     Kåre Sønsterud

Firmainfo

Kontakt formannen:

 

Dagalifjellets Vel