Dagalifjellets Vel
 
Nyheter

Link til Vær og Føremelding

Link til Været

Hvorfor medlem! 
Hytteeiere, grunneiere og andre interesserte kan bli medlem av Dagalifjellets Vel, som arbeider til allment beste for området og dets brukere. Velet disponerer fiskevann, støtter ski- og løypearbeidet og utgir oversikter over underleverandører av diverse tjenester i Uvdal.

Innmelding!
Kontigenten er kr. 500,- og ber om at man ved innbetaling passer på å påføre navn og adresse.  Kontigenten betales til Dagalifjellets Vel v/ Kasserer Kåre Hansen, Solerødvn. 193 Adal, 3185 Skoppum. Bankkonto: 2291.67.50807

Slik justeres festeavgiften
25. januar 2002

Illustrasjonsfoto fra TorsetliaDet er mange hytteeiere og grunneiere i Numedal. Her er en artikkel som kanskje vil interessere dere. Den nye tomtefesteloven trådde i kraft fra nyttår. En av de viktigste endringene i den nye loven er muligheten til å oppjustere festeavgiften på eldre kontrakter. (Dine Penger)

 
Firmainfo

Kontakt formannen:

 

Dagalifjellets Vel