Dagalifjellets Vel
 
Nyheter

Link til Vær og Føremelding

Link til Været

Hvorfor medlem! 
Hytteeiere, grunneiere og andre interesserte kan bli medlem av Dagalifjellets Vel, som arbeider til allment beste for området og dets brukere. Velet disponerer fiskevann, støtter ski- og løypearbeidet og utgir oversikter over underleverandører av diverse tjenester i Uvdal.

Innmelding!
Kontigenten er kr. 500,- og ber om at man ved innbetaling passer på å påføre navn og adresse.  Kontigenten betales til Dagalifjellets Vel v/ Kasserer Kåre Hansen, Solerødvn. 193 Adal, 3185 Skoppum. Bankkonto: 2291.67.50807


Antall artikler: 45
default.aspx?ArticleID=62023&MenuID=5167
default.aspx?ArticleID=61581&MenuID=5167
default.aspx?ArticleID=61579&MenuID=5167
default.aspx?ArticleID=59044&MenuID=5170
default.aspx?ArticleID=59007&MenuID=5170
default.aspx?ArticleID=59006&MenuID=5170
default.aspx?ArticleID=59005&MenuID=5167
default.aspx?ArticleID=49308&MenuID=5167
default.aspx?ArticleID=49307&MenuID=5175
default.aspx?ArticleID=49306&MenuID=5175
default.aspx?ArticleID=49305&MenuID=5175
default.aspx?ArticleID=48925&MenuID=5167
default.aspx?ArticleID=48923&MenuID=5176
default.aspx?ArticleID=48864&MenuID=5167
default.aspx?ArticleID=46500&MenuID=5173
default.aspx?ArticleID=46171&MenuID=5173
default.aspx?ArticleID=45297&MenuID=5167
default.aspx?ArticleID=43126&MenuID=5176
default.aspx?ArticleID=39365&MenuID=5170
default.aspx?ArticleID=37301&MenuID=5168
default.aspx?ArticleID=20835&MenuID=5167
default.aspx?ArticleID=20834&MenuID=5170
default.aspx?ArticleID=16733&MenuID=5167
default.aspx?ArticleID=12356&MenuID=5167
default.aspx?ArticleID=12339&MenuID=5167
default.aspx?ArticleID=8529&MenuID=5172
default.aspx?ArticleID=8526&MenuID=5173
default.aspx?ArticleID=8525&MenuID=5167
default.aspx?ArticleID=6631&MenuID=5170
default.aspx?ArticleID=6612&MenuID=5167
default.aspx?ArticleID=6278&MenuID=5167
default.aspx?ArticleID=6122&MenuID=5167
default.aspx?ArticleID=5550&MenuID=5169
default.aspx?ArticleID=5536&MenuID=5173
default.aspx?ArticleID=5534&MenuID=5172
default.aspx?ArticleID=5533&MenuID=5172
default.aspx?ArticleID=5532&MenuID=5175
default.aspx?ArticleID=5531&MenuID=5174
default.aspx?ArticleID=5530&MenuID=5167
default.aspx?ArticleID=5529&MenuID=5167
default.aspx?ArticleID=5528&MenuID=5167
default.aspx?ArticleID=5527&MenuID=5167
default.aspx?ArticleID=5526&MenuID=5167
default.aspx?ArticleID=950&MenuID=5177
default.aspx?ArticleID=945&MenuID=5174
Firmainfo

Kontakt formannen:

 

Dagalifjellets Vel